Komis

komis

Dla kupujących:

Można u nas kupić suknie, które ktoś po ślubie oddał do sprzedaży. Mamy ponad 50 sukien, białych i ecru, w rozmiarach 34-50, również z najnowszych kolekcji.

Dla oddających suknie do komisu

Zasady sprzedaży komisowej:

  • Towar dostarczony do komisu musi być wyczyszczony chemicznie. Dokumentem przyjęcia jest „dowód przyjęcia towaru” wystawiony w obecności komitenta (właściciela towaru).
  • Cenę towaru (sukni) podaje właściciel. Cena podana przez właściciela jest aktualna przez 3 miesiące, a następnie sukcesywnie obniżana.

Obniżka ceny przebiega następująco:

  • po 3 miesiącach nastąpi 10% obniżka ceny przyjęcia
  • po 4 miesiącu 20% obniżka ceny przyjęcia
  • po 5 miesiącach 30% obniżka ceny przyjęcia
  • po 6 miesiącach – zwrot towaru

Od sprzedaży pobierana jest prowizja w wysokości 25% ceny sprzedaży.
Od towaru oferowanego a nie sprzedanego, przy zwrocie towaru, pobierana jest prowizja w wysokości 7% ceny przyjęcia.
O dokonanej sprzedaży komitent zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą.

Po upływie 6 miesięcy od daty przyjęcia sukni należy niezwłocznie zgłosić się po odbiór towaru. W przeciwnym wypadku towar (suknia ślubna) przechodzi na własność właściciela komisu. Za wady ukryte właściciel komisu nie ponosi odpowiedzialności.